THIẾT BỊ BISTECH-ND10Cam Hợp chuẩn QCVN31/2014, Đáp ứng Nghị định 10

BISTECH ND10Cam là thiết bị 2 trong 1, tích hợp GSHT hợp chuẩn và Camera Full HD 1080p đáp ứng Nghị định 10, là giải pháp quản lý hoàn hảo và tối ưu cho doanh nghiệp vận tải, đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy QCVN31/2014 của Tổng Cục Đường Bộ

 
© 2022 Bistech Technologies. All Rights Reserved .